Tieteelliset julkaisut

Yrttimaa, K. (2015, Syyskuu). Cognitive functions in adolescents having depression. Posteri-esitys The 5th
Scientific Meeting of the ESN and 12th Nordic Meeting in Neuropsychology, Tampere-talo, Tampere,
Finland.

Yrttimaa, K., & Jehkonen, M. (2012). Nuorten depression vaikutus kognitiivisiin toimintoihin. Käyttäytymis-
analyysi ja -terapia, 3-4, 8-19.

Hietanen, J. K., & Yrttimaa, K. (2005). Where a person with a squint is actually looking: Gaze-cued orienting
in crossed eyes. Visual Cognition, 12, 117-126.

Yrttimaa, K. (2004). Sosiaalisen tarkkaavaisuuden suuntautuminen, kun havaittavan henkilön vasen ja oikea
silmä eivät katso samaan suuntaan. (Julkaisematon pro gradu-tutkielma). Tampereen yliopisto, psykolo-
gian laitos.