Miksi juuri Basaaliin?

  • Käytettävät psykologiset, neuropsykologiset ja neuropsykiatriset tutkimusmenetelmät ovat standardoituja, kansainvälisesti käytössä olevia, uusimpia versioita ja niitä käytetään monipuolisesti ja laaja-alaisesti tutkimusten ollessa varsin kattavia.
  • Terapeuttinen, integroiva lähestymistapa toteutuu jo tutkimusprosessin aikana asiakkaan kokonaisvaltaisena kohtaamisena.
  • Käytettävät kuntoutusmenetelmät ovat monipuolisia, vaihtelevia ja toisiaan täydentäviä ja vastaanotolla voidaan yhdistellä useita erilaisia menetelmiä, kuten kynä-paperi- ja tietokonepohjaisia harjoituksia, (neuro)psykoterapeuttista työotetta ja kliinistä hypnoosihoitoa osana neuropsykologista ja/tai neuropsykiatrista viitekehystä ja kuntoutusta.
  • Monialainen tieteellinen kiinnostuneisuus, aktiivinen tiedonhankinta ja jatkuva kouluttautuminen, pitkä ja monipuolinen ammatillinen työkokemus mahdollistavat laaja-alaisen tietotaidon hyödyntämisen asiakkaan tutkimus- ja kuntoutusprosessissa hänen hyväkseen.