Miksi juuri Basaaliin?

  • Käytettävät psykologiset, neuropsykologiset ja neuropsykiatriset tutkimusmenetelmät ovat standardoituja, kansainvälisesti käytössä olevia, testien uusimpia versioita ja niitä käytetään monipuolisesti ja laaja-alaisesti tutkimusten ollessa varsin kattavia.
  • Terapeuttinen, integroiva lähestymistapa toteutuu jo tutkimusprosessin aikana asiakkaan kokonaisvaltaisena kohtaamisena.
  • Käytettävät kuntoutusmenetelmät ovat monipuolisia, vaihtelevia ja toisiaan täydentäviä. Vastaanotolla voidaan yhdistellä useita erilaisia menetelmiä, kuten kynä-paperi- ja tietokonepohjaisia harjoituksia, (neuro)psykoterapeuttisia keskustelutekniikoita, kliinistä hypnoosihoitoa ja Voimauttavan valokuvan menetelmiä osana neuropsykologista ja/tai neuropsykiatrista viitekehystä ja kuntoutusta.
  • Monialainen tieteellinen kiinnostuneisuus, aktiivinen tiedonhankinta ja jatkuva kouluttautuminen, pitkä ja monipuolinen ammatillinen työkokemus mahdollistavat asiakkaan kohtaamisen kokonaisvaltaisella tavalla. Tätä laaja-alaista tietotaitoa hyödynnetään niin asiakkaan tutkimus- kuin kuntoutusprosessissakin.