Mihin neuropsykologista/neuropsykiatrista kuntoutusta tarvitaan?

  • Oppimisvaikeuksissa oppimisvalmiuksien parantamiseen, sopivien opiskelustrategioiden löytämiseen, oppijaminäkuvan vahvistamiseen.
  • Tarkkaavuuden ongelmissa keskittymisen taitojen ylläpitämisen harjoittelemiseen, erilaisten toimintojen vaiheistamisen opetteluun ja oppimisen jaksottamiseen pienempiin ja helpommin hallittaviin osiin.
  • Lukivaikeuksissa mekaanisen lukemisen, luetun ymmärtämisen ja oikeinkirjoituksen harjoittelemiseen, erilaisten lukutekniikoiden opettelemiseen, erilaisten kompensaatiokeinojen etsimiseen ja lukipulmista mahdollisesti seuraavan alisuoriutumisen välttämiseen.
  • Onnistumiskokemusten myötä itsetunnon vahvistumiseen ja pärjäämisen tunteen lisääntymiseen.
  • Vahvasta itsetunnosta kumpuavien hyvien sosiaalisten vuorovaikutustaitojen opettelemiseen.
  • Aivotoiminnan häiriön tai aivovaurion seurauksena ohimenevästi alentuneiden kognitiivisten toimintojen korjaamiseen, alkaneen heikentymisen hidastamiseen tai yleisten ja/tai erityisten kognitiivisten vaikeuksien keventämiseen ja pysyvästi heikentyneiden taitojen tai sairauden hyväksymiseen ja oireisiin sopeutumisen tukemiseen.
  • Toiminta- ja työkyvyn mahdollisimman hyvään palauttamiseen tai parantamiseen.
  • Motivaation aikaansaamiseen omaa kuntoutumista ja oma-aloitteisuutta kohtaan, psyykkisen jaksamisen edistämiseen arjen selviytymiskeinoja, tunnesäätelyä ja käyttäytymisen hallintaa lisäämällä.
  • Asianmukaisen tiedon antamiseen kuntoutujalle ja hänen läheisilleen paremman ymmärryksen ja vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.