Neuropsykologinen/neuropsykiatrinen tutkimus

Ennen tutkimuksiin tulemista on hyvä varmistua, että tutkittavan näkö ja kuulo toimivat ongelmitta. Mikäli tutkittavalla on käytössään silmälasit tai kuulolaite, ne on syytä luonnollisesti ottaa tutkimukseen mukaan.

  • Voidaan tehdään Basaalissa kaikenikäisille ihmisille, niin lapsille (yli 3 v.), nuorille, aikuisille kuin vanhuksillekin.
  • Tutkimus voi olla suppea tai laajempi ja sen kesto ja sisältö voivat olla erimittaisia eri asiakkailla riippuen tutkimukselle asetetuista tutkimuskysymyksistä ja -tavoitteista.
  • Aikaa tutkimuksiin on syytä varata noin 3-8 käyntikertaa á 60 – 90 min. (lapset ja nuoret) ja noin 1-2 käyntikertaa á 3 – 4 tuntia (aikuiset ja vanhukset). Tutkimukseen sisältyy aina riittävän laaja asiakkaan ja mahdollisesti läheisten haastattelut.
  • On psykologinen ja terapeuttinen interventio, asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaamistilanne.
  • Tutkimuksesta kirjoitetaan asiakkaalle ja lähettävälle taholle aina kirjallinen yhteenveto tai lausunto.
  • Asiakas saa halutessaan tutkimuksesta myös suullista palautetta.
  • Asiakkaan tutkimusta ja asioita koskien voidaan pitää myös tarvittaessa yhteispalautetilaisuus, jossa yhteistyössä ja mahdollisesti moniammatillisesti suunnitellaan tarvittavat ja riittävän kattavat tukitoimet asiakkaan arjen ympäristöihin.