Neuropsykologia ja neuropsykiatria

Neuropsykologia on tieteenala, jossa tutkitaan ja kuntoutetaan keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyviä kognitiivisia eli tiedonkäsittelyyn liittyviä ja psykologisia seurauksia.

Neuropsykiatria on tieteenala, jossa tutkitaan ja kuntoutetaan keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyviä psyykkisiä oireita ja haitallisia käyttäytymisen piirteitä ja muutoksia.

Basaalissa neurologisia ja psykiatrisia oireyhtymiä tarkastellaan neurologisesta näkökulmasta; niiden taustalla ajatellaan olevan aivojen hermoverkkojen häiriintynyt toiminta. Kognitiivisia toimintoja ja tunteita säätelevät hermoverkot ovat ihmisellä kuitenkin sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti hyvin lähellä toisiaan tai ne ovat lähes toisistaan erottamattomia. Tästä syystä oireyhtymien jako joko neurologisiin tai psykiatrisiin on aivojen ja erityisesti ihmisen kannalta keinotekoista. Ihminen on kokonaisuus, jossa aivot ja mieli, kognitio ja emootio, tietoisuus, persoonallisuus ja kehollisuus vaikuttavat yhdessä ja toisiinsa.