Basaalin tutkimus- ja kuntoutuspalvelut — kenelle ja kuinka?

  • Lapsille (yli 3-v.), nuorille, aikuisille ja vanhuksille.
  • Tutkimus voi olla suppea tai laajempi riippuen tutkimuskysymyksistä ja -tavoitteista.
  • Tutkimukseen voi tulla lääkärin tai jonkun muun asiantuntijatahon lähetteellä tai oma-aloitteisesti.
  • Kuntoutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista riippuen asetetuista kuntoutustavoitteista ja toimintavaikeuksien asteesta.
  • Kuntoutus voi toteutua vakuutusyhtiön, kotikunnan tai -kaupungin terveyskeskuksen myöntämällä maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.
  • Kuntoutus voi toteutua myös yli 16-vuotiaiden kohdalla Kelan osin kustantamana harkinnanvaraisena kuntoutuksena (tällöin kuntoutujalle jää maksettavaksi käynneistä omavastuuosuus).