Neuropsykologinen/neuropsykiatrinen kuntoutus

Aivotoiminnan häiriön tai aivovaurion johdosta voi kognitiivisissa toiminnoissa tapahtua heikkenemistä ja ohimeneviä tai pysyviä muutoksia. Neuropsykologisen ja/tai neuropsykiatrisen kuntoutuksen avulla pyritään korjaamaan ilmaantuneita muutoksia ja pysäyttämään tai hidastamaan alkanutta toiminnan heikkenemistä pyrkien palauttamaan asiakkaan toimintakyky mahdollisimman hyväksi.

Kuntoutus etenee asiakkaan ja neuropsykologin välisenä sitoutuneena yhteistyönä, jossa uudelleen oppiminen, toimintojen harjoittaminen, itseymmärrys ja arjessa selviytyminen ovat keskeisiä työskentelyn kohteita.

  • Voi olla lyhytaikaista (10-15 käyntikertaa) tai pitkäaikaista (useiden vuosien mittaista) riippuen kuntoutukselle asetettavista tavoitteita ja toimintavaikeuksien asteesta.
  • Voi toteutua vakuutusyhtiön, kotikunnan/-kaupungin terveyskeskuksen/ hyvinvointialueen maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. 
  • Voi toteutua vastaanotolla ja myös osin tai kokonaan salatun etäyhteyden avulla. Kotikäynnit onnistuvat myös tarvittaessa.