Neuropsykologinen/neuropsykiatrinen kuntoutus

Aivotoiminnan häiriön tai aivovaurion johdosta voi kognitiivisissa toiminnoissa tapahtua heikkenemistä ja ohimeneviä tai pysyviä muutoksia. Neuropsykologisen ja/tai neuropsykiatrisen kuntoutuksen avulla pyritään korjaamaan ilmaantuneita muutoksia ja pysäyttämään tai hidastamaan alkanutta toiminnan heikkenemistä pyrkien palauttamaan asiakkaan toimintakyky mahdollisimman hyväksi.

Kuntoutus etenee asiakkaan ja (neuro)psykologin välisenä sitoutuneena yhteistyönä, jossa uudelleen oppiminen, toimintojen harjoittaminen, itseymmärrys ja arjessa selviytyminen ovat keskeisiä työskentelyn kohteita.

  • Voi olla lyhytaikaista (10-15 käyntikertaa) tai pitkäaikaista (useiden vuosien mittaista) riippuen kuntoutukselle asetettavista tavoitteita ja toimintavaikeuksien asteesta.
  • Voi toteutua vakuutusyhtiön tai kotikunnan/-kaupungin terveyskeskuksen maksusitoumuksella tai omakustanteisesti. Yli 16-vuotiailla on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada neuropsykologinen kuntoutus Kelan osin maksamana (harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus), tällöin asiakkaan maksettavaksi jää kuntoutuskäynneistä omavastuuosuus.
  • Voi toteutua myös osin tai kokonaan salatun etäyhteyden avulla.