Mihin neuropsykologista/neuropsykiatrista tutkimusta tarvitaan?

  • Arvioimaan ja selvittämään kehityksellisissä kognitiivisissa taidoissa esiintyviä häiriöitä ja viivästymiä tai oppimisessa esiintyviä häiriöitä ja oppimisvaikeuksia.
  • Arvioimaan ja kartoittamaan neurologisista, psykiatrisista tai muista, fyysisistä sairauksista ja oire-yhtymistä aiheutuvia, aivojen toimintaa heikentäviä vaikutuksia korkeampiin henkisiin toimintoihin.
  • Auttamaan erotusdiagnostisissa kysymyksissä.
  • Arvioimaan ja seuraamaan henkisen toimintakyvyn muutoksia ajan ja esimerkiksi hoitotoimenpiteiden seurauksena.
  • Arvioimaan kuntoutusedellytyksiä ja -tarvetta esimerkiksi puhe- tai toimintaterapian, neuropsykologisen tai neuropsykiatrisen kuntoutuksen, varhaiskuntoutuksen, erityisopetuksen tai ammatillisen kuntoutuksen osalta.